วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตร์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 


สตส.พิษณุโลก จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
-----------------------
 
            วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางพจมาน รอดบุญส่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มติดตามประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ร่วมซักซ้อมการปฏิบัติงานแผนผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกัน
            ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลกให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
FONTSIZE
 

จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน

   ในครัวเรือน

สภาวิชาชีพบัญชี

   กลุ่มเกษตรกร Online