วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตร์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 


สตส.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม"กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ 11
------------------------
 
               วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. นางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก พร้อมบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนกันยายน2566 ณ ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
               ในกิจกรรมดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดขึ้นเพื่อต้องการให้เกิดการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือและประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
FONTSIZE

 
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน