วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตร์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 


สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดพิษณุโลก
แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)
------------------------------
 
       วันที่ 14 กันยายน 2566 นางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายนำโชค ศิลกุล สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม
       ในการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 9 แห่ง รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในกรณีรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบันและปิดบัญชีไม่ได้
FONTSIZE

 
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน