วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตร์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 
   

 
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมซักซ้อมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ผ่านระบบ Zoom (08/04/2564)
วันที่ 8 เมษายน 2564 นางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมซักซ้อมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่สหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรบางระกำ จำกัด (07/04/2564)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยนางสาวภัคจิรา มันทากาศ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรบางระกำ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรบางระกำ จำกัด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหัวรอ 58 จำกัด (07/04/2564)
วันที่ 7 เมษายน 2564 นางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวภิญญารัตน์ เจียตระกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหัวรอ 58 จำกัด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก เข้ากำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงิน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (07/04/2564)
วันที่ 7 เมษายน 2564 นางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานฯ มอบหมายให้นายทนุกร เผือกจีน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้ากำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงิน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดพิษณุโลก (07/04/2564)
วันที่ 7 เมษายน 2564 นางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานฯ มอบหมายให้นางสาวนพพร ฤทธิ์แช่ม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
อ่านทั้งหมด     

  
 ข่าวประกาศรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
 ข่าวประกาศรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 เรื่อง ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด (08/05/63)
 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (09/01/2563)
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (06/01/2563)
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (26/12/2562)
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (9/12/2562) 
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 22/11/2562
 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (12/11/2562)
 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (7/11/2562)
 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  (22/03/2562)
  

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

 
 
               
เกี่ยวกับสตส.พล 
   แผน-ผลการปฏิบัติงาน   
   กระดานสนทนา                     
   ติดต่อเรา                    
   แผนผังเว็บไซต์            
   Intranet     
   E-mail         
                   
สารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สารสนเทศ สตส.พล.
FONTSIZE
 

จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน

   ในครัวเรือน

สภาวิชาชีพบัญชี

   กลุ่มเกษตรกร Online