วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตร์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

" ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร "
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16  
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting (08/02/2566)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ตรวจแนะนำการเงินการบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมไพลิน จำกัด (07/02/2566)
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เข้าตรวจแนะนำการเงินการบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมไพลิน จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก จัดUnit School ซักซ้อมแผนการกำกับและติดตามโครงการ ฯประจำปีงบประมาณ 2566 (07/02/2566)
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจแผนกำกับและติดตามภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือนฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านเหล่าขวัญ 3 จำกัด (07/02/2566)
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เข้าตรวจแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีฯ ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านเหล่าขวัญ 3 จำกัด และสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านท้อแท้ 2 จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) และSmart4M (03/02/2566)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) และSmart4M ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
อ่านทั้งหมด     

  
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล (31/01/2566)
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (30/01/2566)
          พ.ศ.2566
   จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ (09/11/65)
 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ      
    download/2566/Contact cadpl.pdf
    *** กรอกใบสมัครฯออนไลน์*** (03/11/65)
 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
    (28/10/65) 
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
   ครั้งที่ 2 โดยวิธีสัมภาษณ์ (19/10/2565)
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ ในการ
   ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (3/10/2565) 
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (16/09/2565) 
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน
   ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (26/7/65)
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน
   ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (22/07/2565)  
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน (08/07/2565)
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก (24/5/2565)
  

 

 

 
 
               
เกี่ยวกับสตส.พล 
   แผน-ผลการปฏิบัติงาน   
   กระดานสนทนา                     
   ติดต่อเรา                    
   แผนผังเว็บไซต์            
   Intranet     
   E-mail         
                   
สารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สารสนเทศ สตส.พล.
FONTSIZE

 
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน