วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตร์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

" ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร "
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17  
สตส.พิษณุโลก จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล (03/10/2566)
วันที่ 3 ตุลาคม 2566 จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบางระกำ จำกัด (02/10/2566)
วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีของสหกรณ์เคหบ้านมั่นคงบางระกำ จำกัด แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตะแบกงาม จำกัด (02/10/2566)
วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตะแบกงาม จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขับเคลื่อนวาระ "พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) (29/09/2566)
วันที่ 29 กันยายน 2566 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระ"พิษณุโลกเมืองสะอาด (Phitsanulok Cleaning & Tidy ) ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก จัดประชุมข้าราชการที่ปฏิบัติงานสอบบัญชี (29/09/2566)
วันที่ 29 กันยายน 2566 จัดประชุมข้าราชการที่ปฎิบัติงานสอบบัญชี เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานในปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
อ่านทั้งหมด     

  
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล (22/02/2566) 
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ
           ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (16/02/2566)
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล (31/01/2566)
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (30/01/2566)
  

 
               
เกี่ยวกับสตส.พล 
   แผน-ผลการปฏิบัติงาน   
   กระดานสนทนา                     
   ติดต่อเรา                    
   แผนผังเว็บไซต์            
   Intranet     
   E-mail         
                   
สารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สารสนเทศ สตส.พล.
FONTSIZE

 
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน