วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตถ์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

" ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร "
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15  
สตส.พิษณุโลก ร่วมรับฟังบรรยายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ Zoom Meeting (01/03/2567)
วันที่ 1 มีนาคม 2567 ร่วมรับฟังบรรยายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบ Zoom meeting
สตส.พิษณุโลก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขับเคลื่อนวาระ "พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) (28/02/2567 16.30)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระ"พิษณุโลกเมืองสะอาด (Phitsanulok Cleaning & Tidy ) ภายใต้ยุทธการ"สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส" ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ (28/02/2567)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ด้วยท่าบริหารร่างกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร “ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการ” (27/02/2567)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร "ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร หรับผู้ตรวจสอบกิจการ ” ณ ห้องประชุมออคิด โรงแรมพิษณุโลกออคิด อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบ Zoom meeting (27/02/2567 09:30:31)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ผ่านระบบ Zoom meeting ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
อ่านทั้งหมด     

  
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (24/01/2567)
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (07/12/2566)
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชากร (07/12/2566)
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล (22/02/2566) 
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ
           ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (16/02/2566)
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล (31/01/2566)
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (30/01/2566)
      ** ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  (13/01/2566)                       
                                                                                                                               อ่านทั้งหมด

 
               
เกี่ยวกับสตส.พล 
   แผน-ผลการปฏิบัติงาน   
   กระดานสนทนา                     
   ติดต่อเรา                    
   แผนผังเว็บไซต์            
   Intranet     
   E-mail         
                   
สารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สารสนเทศ สตส.พล.
FONTSIZE

 
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน