วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตร์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  
สตส.พิษณุโลก เข้าร่วมรับชมการสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม” (28/10/2564)
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมการสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม” ผ่านระบบ Zoom Meeting
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ Application Zoom (28/10/2564)
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.นางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Application Zoom
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 46 จำกัด (27/10/2564)
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก โดยนางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 46 จำกัด ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (27/10/2564)
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (26/10/2564)
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
อ่านทั้งหมด     

  
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ                ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก (20/8/2564
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินของพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก(13/08/2564)
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ(30/06/2564)
 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (28/05/2564)
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (24/05/2564) 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการ       ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (19/05/2564)
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (03/05/2564) 
    ใบสมัคร download
 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ข่าวประกาศรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
 ข่าวประกาศรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 เรื่อง ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด (08/05/63)
 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (09/01/2563)
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (06/01/2563)
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (26/12/2562)
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (9/12/2562) 
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 22/11/2562
 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (12/11/2562)
 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (7/11/2562)
 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  (22/03/2562)
  

 

 

 
 
               
เกี่ยวกับสตส.พล 
   แผน-ผลการปฏิบัติงาน   
   กระดานสนทนา                     
   ติดต่อเรา                    
   แผนผังเว็บไซต์            
   Intranet     
   E-mail         
                   
สารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สารสนเทศ สตส.พล.
FONTSIZE
 

จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน

   ในครัวเรือน

สภาวิชาชีพบัญชี

   กลุ่มเกษตรกร Online