วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตร์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

" ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกร มีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชี ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
สตส.พิษณุโลก เข้าสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด (25/05/2565)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เข้าสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์เวอร์ชั่น 3.0 ของสหกรณ์ออมทรัพย์คริสตจักร คริสตคุณานุกูล จำกัด (24/05/2565)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ลงพื้นที่เข้าติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์เวอร์ชั่น 3.0 พร้อมติดตั้งและสอนแนะการใช้งาน Smart Manage ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ คริสตจักรคริสตคุณานุกูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ดำเนินการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 (23/05/2565)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ตรวจคัดกรองด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2
สตส.พิษณุโลก ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (23/05/2565)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหัวรอ 58 จำกัด (21/05/2565)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหัวรอ 58 จำกัด ซึ่งเป็นการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
อ่านทั้งหมด     

  
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก (24/5/2565)
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (26/11/2564)
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในกรประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ (24/11/2564)
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ  ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ (2/11/2564)
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ                ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก (20/8/2564) 
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินของพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก(13/08/2564)
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ(30/06/2564)
 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (28/05/2564)
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (24/05/2564) 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการ       ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (19/05/2564)
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (03/05/2564) 
    ใบสมัคร download
 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ข่าวประกาศรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
 ข่าวประกาศรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 เรื่อง ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด (08/05/63)
 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (09/01/2563)
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (06/01/2563)
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (26/12/2562)
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (9/12/2562) 
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 22/11/2562
 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (12/11/2562)
 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (7/11/2562)
 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  (22/03/2562)
  

 

 

 
 
               
เกี่ยวกับสตส.พล 
   แผน-ผลการปฏิบัติงาน   
   กระดานสนทนา                     
   ติดต่อเรา                    
   แผนผังเว็บไซต์            
   Intranet     
   E-mail         
                   
สารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สารสนเทศ สตส.พล.
FONTSIZE

จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน