วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณหน้าที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตร์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 
" หลักสูตรต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง"
 

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 

 

 

   

 
สตส.พิษณุโลก เข้าร่วมติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ปีงบประมาณ 2563 (29/06/2563)
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานฯ มอบหมายนางสาววาสนา เถาวรวงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมกับ นางสาวอาริสา เกี้ยวเกิด เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ เข้าร่วมติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก เข้าศึกษาสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ไก่ดำบ้านเชิงหวาย อ.พรหมพิราม (29/06/2563)
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ ปรีชา นางสาวกฤษณา มาโยธา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ไก่ดำบ้านเชิงหวาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก เข้าติดตามการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน และติดตามการจัดทำรายงานทางการเงินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ อำเภอนครไทย (29/06/2563)
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางสาวภัคจิรา มันทากาศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยผู้ช่วยสายสอบบัญชี เข้าติดตามการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน และติดตามการจัดทำรายงานทางการเงิน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 (27/06/2563)
วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 เพื่อทำลายไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณพื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสควบคุมระดับการแพร่ระบาด ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้สอดรับกับนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.พิษณุโลก เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีกลุ่มเกษตรชาวสวนยางตำบลห้วยเฮี้ย (22/06/2563)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางสาวภัคจิรา มันทากาศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชี พร้อมกับผู้ช่วยสายสอบบัญชีที่ 2 เข้าตรวจสอบความถูกต้องของรายการในงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลห้วยเฮี้ย ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
อ่านทั้งหมด     

  
 เรื่อง ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด (08/05/63)
 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (09/01/2563)
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (06/01/2563)
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (26/12/2562)
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (9/12/2562) 
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 22/11/2562
 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (12/11/2562)
 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (7/11/2562)
 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  (22/03/2562)
  

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

 
 
 

รายงานประจำปี 2562

จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562

แจ้งข่าวประจำวัน

   ในครัวเรือน

สภาวิชาบัญชี

   กลุ่มเกษตรกร Online