วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณหน้าที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตร์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 

 
 
   
สตส.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) (20/11/2562)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก พร้อมด้วยนายทนุกร เผือกจีน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำนาวัดตายม ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก (20/11/2562)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางชัญญานุช รุ่งเจริญนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และ ผู้ช่วยสายสอบบัญชี เข้าร่วมการตรวจแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำนาวัดตายม ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาวัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จำกัด (20/11/2562)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก โดยนางสาวภิญญารัตน์ เจียตระกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องวังธารา โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ร่วมดำเนินการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (20/11/2562)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานฯ มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ ศิลปสมบูรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดและนางกิมฮวย ภู่เทศ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน องค์กรภาคเอกชนและประชาชน ณ วัดซำรัง หมู่ที่ 4 ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จำกัด (18/11/2562)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก โดยนางสาวภิญญารัตน์ เจียตระกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
อ่านทั้งหมด     

  
 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (12/11/2562)
 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (7/11/2562)
 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  (22/03/2562)
 เรื่อง ประกาศการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  (07/03/2562)
 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (01/11/2561)
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ใน การประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (30/10/2561) 
 เรื่อง ประกาศการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (16/10/2561) 
 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (29/06/2561)
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (27/06/2561 
 เรื่อง ประกาศการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (14/06/61)
  เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (27/02/2561)
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ใน การประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (23/02/2561)

  เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ ครั้งที่2 (28/11/2560)

  เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ (7/11/2560   
  เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(31/10/2560)

โหลดเพิ่มเติมที่นี้

  

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์