วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตถ์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
 
" ประวัติสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก "
 
     
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก  ได้จัดตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2526     โดยครั้งแรกได้เช่าตึกแถวในอำเภอเมืองเป็นสำนักงานฯ  ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานครั้งแรกจำนวนเงิน 375,000.00 บาท จากนั้นได้รับงบประมาณเพื่อต่อเติม 2 ครั้ง จำนวน  883,000.00  บาท  สำนักงานตั้งอยู่บริเวณทุ่งเขาสมอแคลงสาธารณประโยชน์บนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 2 งาน หลักกิโลเมตรที่ 13 เลขที่ 498/5 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก-วังทอง อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130 ปัจจุบันสำนักงานฯ มีบ้านพักราชการจำนวน 4 หลัง มูลค่ารวม 2,617,400.00 บาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 2 หลัง ,บ้านแฝด 1 หลัง และบ้านพัก ทาวเฮ้าส์ แบบ 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง  ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสำนักงานฯ มีรถยนต์ราชการ 5 คัน  ประกอบด้วยรถตู้ 12  ที่นั่ง 1 คัน  และ รถยนต์บรรทุก 4 ประตู 4 คัน รวมมูลค่า 4,222,700.00 บาท
  
Tel. 0-5531-3121 Fax 0-5531-3122       
        
           
 
 
 style=
 
FONTSIZE

 
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน