วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตถ์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
        ข้อมูลเปิดเผยได้    
 
 ประกาศราคาและสอบราคา/สรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567
             สรุปการจัดซื้อ
                                  เดือนมิถุนายน 2567
                                  เดือนพฤษภาคม 2567
                                  เดือนเมษายน 2567
                                  เดือนมีนาคม 2567
                                  เดือนกุมภาพันธ์ 2567
                                  เดือนมกราคม 2567
                                  เดือนธันวาคม 2566
                                  เดือนพฤศจิกายน 2566
                            เดือนตุลาคม 2566
 ประกาศราคาและสอบราคา/สรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566
             สรุปการจัดซื้อ
                                  เดือนกันยายน 2566
                                  เดือนสิงหาคม 2566
                                  เดือนกรกฏาคม 2566
                                  เดือนมิถุนายน 2566
                                  เดือนพฤษภาคม 2566
                                  เดือนเมษายน 2566
                                  เดือนมีนาคม 2566
                                  เดือนกุมภาพันธ์ 2566
                                  เดือนมกราคม 2566
                                  เดือนธันวาคม 2565
                            เดือนพฤศจิกายน 2565
 ประกาศราคาและสอบราคา/สรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 
             สรุปการจัดซื้อ
                                  เดือนกันยายน 2565
                                   เดือนสิงหาคม 2565
                                   เดือนกรกฏาคม 2565
                                   เดือนมิถุนายน 2565
                                   เดือนพฤษภาคม 2565                                                                      
                                   เดือนเมษายน 2565
                                   เดือนมีนาคม 2565
                                   เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
                                   เดือนมกราคม 2565
                                   เดือนธันวาคม 2564
                                   เดือนพฤศจิกายน2564
                                    เดือนตุลาคม 2564
 ประกาศราคาและสอบราคา/สรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
                สรุปการจัดซื้อ
                                   เดือนกันยายน 2564
                                   เดือนสิงหาคม 2564
                                   เดือนกรกฎาคม 2564
                                   เดือนมิถุนายน  2564
                                   เดือนพฤษภาคม 2564
                                   เดือนเมษายน 2564
                                   เดือนมีนาคม 2564
                                   เดือนกุมภาพันธ์ 2564
                                   เดือนมกราคม 2564
                             เดือนธันวาคม 2563
                            เดือนพฤศจิกาน 2563
 ประกาศราคาและสอบราคา/สรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
             สรุปการจัดซื้อ
 
                                   เดือนกันยายน 2563
                                   เดือนสิงหาคม 2563
                                   เดือนกรกฏาคม 2563
                                   เดือนมิถุนายน 2563
                                   เดือนพฤษภาคม 2563
                                   เดือนเมษายน 2563
                                   เดือนมีนาคม 2563
                                   เดือนกุมภาพันธ์ 2563
                                   เดือนมกราคม 2563
                                   เดือนธันวาคม 2562
                                   เดือนพฤศจิกายน 2562
                             เดือนตุลาคม 2562  
 ประกาศราคาและสอบราคา/สรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
             สรุปการจัดซื้อ
                                    เดือนกันยายน 2562
                                    เดือนสิงหาคม 2562
                                    เดือนกรกฏาคม 2562
                                    เดือนมิถุนายน 2562
                                    เดือนพฤษภาคม 2562
                                    เดือนเมษายน2562
                                    เดือนมีนาคม 2562
                                    เดือนกุมภาพันธ์ 2562
                                    เดือนมกราคม 2562
                                    เดือนธันวาคม 2561
                                    เดือนพฤศจิกายน 2561
                                    เดือนตุลาคม 2561
 
 ประกาศราคาและสอบราคา/สรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
             สรุปการจัดซื้อ
                                     เดือนกันยายน 2561
                                     เดือนสิงหาคม 2561
                                     เดือนกรกฏาคม 2561
                                     เดือนมิถุนายน 2561
                                     ดือนพฤษภาคม 2561
                                     เดือนเมษายน 2561
                                     เดือนมีนาคม 2561
                                     เดือนกุมภาพันธ์ 2561
                                     เดือนมกราคม 2561
                                     เดือนธันวาคม 2560
                                      เดือนพฤศจิกายน 2560
                                     เดือนตุลาคม 2560
 
 ประกาศราคาและสอบราคา/สรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
               
                 สรุปการจัดซื้อ 
                                          เดือนกันยายน 2560 
                                          เดือนสิงหาคม  2560
                                          เดือนกรกฎาคม  2560 
                                          เดือนมิถุนายน  2560 
                                          เดือนพฤษภาคม  2560
                             เดือนเมษายน 2560 
                             เดือนกุมภาพันธ์ 2560
                             เดือนมกราคม 2560
                             เดือนธันวาคม 2559
                             เดือนพฤศจิกายน 2559
                             เดือนตุลาคม 2559
 
  ประกาศราคาและสอบราคา/สรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ  2559
 
              สรุปการจัดซื้อ  
                                 เดือนกันยายน  2559
                                 เดือนสิงหาคม  2559
                                       เดือนมิถุนายน  2559
                                       เดือนพฤษภาคม  2559
                                       เดือนเมษายน  2559
                                       เดือนมีนาคม  2559 
                                       เดือนกุมภาพันธ์  2559
                                       เดือนมกราคม  2559  
                                       เดือนธันวาคม  2558
                                       เดือนพฤษจิกายน 2558
                                       เดือนตุลาคม  2558                                                 
  
              
 
             
 
                               
                                   
                                                                                    
                                         
                                                
FONTSIZE

 
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน