วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตร์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สตส.พิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด (19 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีฯ (18 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด (18 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จำกัด (18 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขับเคลื่อนวาระ"พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ "สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส" (17 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมหารือแก้ไขการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบึงพระ จำกัด (17 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนในพื้นที่ สตท.6 ครั้งที่ 9/2564 (17 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด (16 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชี แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (15 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม"โครงการภูมิใจพ่อวาดรูปให้พ่อ"ในโอกาสวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปีสหกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด (10 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขับเคลื่อนวาระ "พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ "สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส" (10 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด (10 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด (10 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองกะท้าว (10 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนทอง (9 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (4 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขับเคลื่อนวาระ "พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ "สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส" (3 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จำกัด (2 พ.ย. 2564)
สตส.พิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ (1 พ.ย. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ถัดไป>>
FONTSIZE
 

จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน

   ในครัวเรือน

สภาวิชาชีพบัญชี

   กลุ่มเกษตรกร Online