วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตถ์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 


สตส.พิษณุโลก ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ครั้งที่ 7/2567
-----------------------
 
            วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นางสาวภิญญารัตน์ เจียตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2567 ครั้งที่ 7/2567
            เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม Road Map 2567 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
FONTSIZE

 
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน