วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตถ์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 


สตส.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 กระตุ้น/ติดตามการจัดทำบัญชีโครงการ
"เสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งฯ
--------------------
 
              วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นางสาวภิญญารัตน์ เจียตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระตุ้น/ติดตามการจัดทำบัญชีโครงการ "เสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมี นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด (สาขาชัยจุมพล) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
             ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเป็นการกระตุ้นและติดตามการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชุนเข้มแข็งฯ และการทำกิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโพธิ์ล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
FONTSIZE

 
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน