วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตถ์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 


สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน
 ติดตามและแนะนำการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ทางราชการ
--------------------------
 
            วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวภิญญารัตน์ เจียตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ ศิลปสมบูรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม และแนะนำการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ทางราชการ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการถอนสภาพและการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 8 มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
FONTSIZE

 
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน