วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตถ์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 


สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ในพื้นที่ฯ ครั้งที่ 6/2567
-----------------------------
 
           วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางสาวภิญญารัตน์เจียตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท 6 ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ อินจู ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
            การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยร่วมหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
FONTSIZE

 
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน