วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตถ์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 


สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ประจำเดือนมิถุนายน 2567
---------------------------------
 
             วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นางสาวภิญญารัตน์ เจียตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก มอบหมายนางสาวภัคจิรา มันทากาศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยผู้ช่วยสายสอบบัญชีที่ 2 เข้าร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อให้บริการด้านความรู้ทางวิชาการกับประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ วัดป่าสัก หมู่ที่ 8 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
             ในการนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ให้บริการสอนแนะให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พร้อมทั้งแจกเมล็ดพันธุ์ผักให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมกิจกรรม การจัดงานในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ด้านการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัวอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 53 ราย
FONTSIZE

 
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน